سمپاشی کک

دانستنی ها و اطلاعات حشره کک کک ها از شاخه سیفوناپترا کک شبیه به چیست ؟ ظاهر ، شناسایی و کنترل کک ها اندازه : این حشرات 1 تا 4 میلی متر طول دارند . بسیار کوچ و ریز هستند . دارای 6 هستند که دو تا آخر آنها بلند از کل قد …

سمپاشی کک ادامه مطلب »