سمپاشی پشه

اطلاعات و شناسایی پشه آنها متعلق به گروه دوبالان ، هستند . به همین خاطر آنها تنها یک جفت بال دارند . آنها معمولا دارای پاهای بلند و نازک و سر یک خرطوم برجسته هستند . بدن آنها معمولا در پشه های کوچکتر به وسیله بالها پوشیده می شود . اندازه بزرگسالان ممکن …

سمپاشی پشه ادامه مطلب »