سمپاشی مورچه

اطلاعات مورد نیاز و شناسایی مورچه : چگونه مورچه‌ را ریشه کن کنم ؟ نداشتن بهداشت در منزل انگیزه اصلی هجوم مورچه است . خوردن غذاهای مانده در ظرف‌شویی ، پس ‌مانده ‌های غذا روی زمین ، خرده‌ های نان روی زمین و زباله‌ ها ، منابع غذایی برای مورچه‌ها هستند . مورچه ای که …

سمپاشی مورچه ادامه مطلب »