سمپاشی ساختمان

در فصل های مختلف سال که دمای زمین تغییر می کند حشرات مختلف از شیارها ، درزها و حتی سوراخ های لوله کشی و غیره به داخل ساختمان ورود پیدا می کنند، که پخش این آفات در کل محیط به عنوان مشکلی بزرگ قلمداد می گردد و از بین بردن آن ها فقط با سمپاشی ساختمان امکان پذیر می باشد …

سمپاشی ساختمان ادامه مطلب »