سمپاشی عنکبوت

کنترل و شناسایی عنکبوت ها ظاهر عنکبوت  عنکبوت ها چه شکلی هستند ؟ هشت پا دارند ، بدن آنها دو قسمتی است  ، بدون بال و یا آنتن هستند  ، سه یا چهار جفت چشم دارند چطور عنکبوت را پیدا کنم ؟ و چطور وارد خانه می‌شوند ؟ تخته ها ، شکاف های باز و رها شده ، پنجره ها ، دریچه ها و… …

سمپاشی عنکبوت ادامه مطلب »