سمپاشی زنبور

اطلاعات و شناسایی حشره زنبور زنبور ها چه شکلی هستند ؟ زنبورهایی که در سطح جهان پیدا می شوند حشرات بالدار منظمی هستند که در طبقه بالا خانواده قرار دارند . در جهان بیش از 20،000 هزار گونه زنبور عسل ثبت شده است . زنبور پلوتون که از بزرگترین موجودات می باشد …

سمپاشی زنبور ادامه مطلب »