سمپاشی رستوران

آفات برای کسب و کار شما تهدید جدی محسوب می شوند و حال اگر شما رستوران داشته باشید به دلیل اینکه با سلامت افراد و مشتریان خود روبرو هستید، این تهدید چند برابر می شود. جوندگان (عمدتا انواع موش ها) ، سوسک ها ، مورچه ها ، مگس ها ، پشه ها …

سمپاشی رستوران ادامه مطلب »