سمپاشی بید

بیدها چه شکلی هستند ؟ بال بید : معمولا دو جفت بال دارند که در مقیاس پوشیده شده اند . چشم بید : آنها چشمان پیچ خورده و مرکب بزرگ دارند . اندازه بید : ظاهر و اندازه بید بسته به نوع گونه ها متفاوت می باشد برخی از آنها بسیار بزرگ و برخی کوچک …

سمپاشی بید ادامه مطلب »